fotturer

Rundhaugen

Rundhaugen er et fantastisk utsiktspunkt over Nedre Heidal og nedover mot Sjoa.

Turbeskrivelser

Rundhaugen 739 moh

2,5 km, 1 t. Lett

For å komme hit, følg merket sti/skogsbilveg som tar av fra Høgsætervegen ved Lilleseter. I enden av vegen, fortsetter du rett frem og følger merket bratt sti opp til Rundhaugen.

Heidal Rundhaugen

Veibeskrivelse: Kjør over Faukstad bru i Nedre Heidal, ta til høyre og følg etter hvert skilting til Høgsætrin/Fjellridning. Startpunkt ved tavle ved Lilleseter. (Bomvei)

Allemannsretten/skikk og bruk:

  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
  • Vis hensyn til utmarksnæringene.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

  • All ferdsel på egen risiko
  • Ved ulykker ring 112 eller 113