fotturer

Rudihøe

Rudihøe-råket er en gammel heimrastveg som gikk fra Bjølstadmo til setrene inn på fjellet. Heimrast er skog og hamnestrekninger som ligger i nærheten av gårdene. Vegen ble brukt ved innhenting av mose, tømmer og vedkjøring.

Turbeskrivelser

Rudihøe 1164 moh

3 km. 1 t. Lett

Følg grusveg til «Bjølstadlykkja» (gårdene Lykkja og Skogum), og videre skogsveg opp til «Bleikalibakkjin» (P-plass). Her starter stien til Rudihøe. Første del av stien går i skogsterreng. Etter hvert snaufjell med flott utsikt over Heidal, og høye fjelltopper i Jotunheimen og Rondane. Fra Rudihøe er det mulig å gå til «Kjempe- steinane» som ligger i fjellskråningen mot Bjølstadvatnet.

Heidal Rundhaugen

Veibeskrivelse:Kjør fylkesvei 456 fra Heidal mot Lalm. Ta av ved skilt til Rudihøe.

Allemannsretten/skikk og bruk:

  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
  • Vis hensyn til utmarksnæringene.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

  • All ferdsel på egen risiko
  • Ved ulykker ring 112 eller 113