fotturer

Ranglarkampen

Martnasråket ble mye brukt fra 1897 og frem til bilen kom til bygdene. En ferdselsåre for å komme over fjel- let til martna`n på Otta, derfor kalt «Martnasråket». Folket i bygda fraktet dyr og varer som kunne selges på martna`n, ofte ved hjelp av hest og kløv som transportmiddel.

Turbeskrivelser

Ranglarkampen 1262 moh

4 km. 1,5 t. Middels

Turen starter fra stiskilt ved Veslesætre, og følger det såkalte Martnasråket.
Første del av turen følger traktorveg i skogsterreng opp til Veslesætersætre. Derfra sti på snaufjell opp til høy- este punktet på Martnasråket, som ligg rett sør for Ranglarkampen. Her deler stien seg. Den ene stien tar til høyre og er Martnasråket videre til Otta, denne er ikke merket i senere tid. Den andre stien tar til venstre og merket opp til Ranglarkampen.

Søre Svartkampen 1366 moh

7 km. 2,5 t. Middels

Mellom Veslesætersætre og toppen av Martnasråket går det av merket sti til Søre Svartkampen. Fra stikrysset er det en flott tur på ca. 4 km i høyfjellsterreng. Søre Svartkampen er den høyeste toppen mellom Ottadalen og Heidal. Stien passerer to navnløse topper på henholdsvis 1333 moh og 1355 moh. Deretter Nordre Svart- kampen på 1358 moh. Varden på Søre Svartkampen er rund, stor og lett å få øye på. Nedstigning til 1300 moh før oppstigningen til Søre Svartkampen. Fra Søre Svartkampen går det merket sti til Espesætrin.

Heidal Rundhaugen

Veibeskrivelse:Gå eller kjør opp Øverbygdsvegen, fra Heidal kirke. Startpunkt ved tavle ved Veslesætre.

Allemannsretten/skikk og bruk:

  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
  • Vis hensyn til utmarksnæringene.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

  • All ferdsel på egen risiko
  • Ved ulykker ring 112 eller 113