Om Heidal Næringsforum

Heidal Næringsforum ble etablert våren 2019, og erstattet forløperen Heidal Næringsforening. Næringsforumet har som formål å være et talerør og en ressurs, primært for næringslivet i Heidal, men også for våre frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

Heidal Næringsforum ønsker å være en formidler og et sted der gode ideer kan skapes og gjennomføres.

Næringsforumet står ansvarlig for Heidal.no som vil være et nyttig oppslagsverktøy for de som bor i Heidal, eller som ønsker å besøke oss.

I styret sitter:

Karen Marie Aaseng, leder
Jon Kristen Garmo
Hege Krukhaug
Pål Torje Steineide
Synnøve Svinland

Vara:

Anita Moen
Hanne Skårvold