Faukstad Aktivitetslag

Lokallag for Nedre Heidal med fokus på sosialt samvær, fremme og tilrettelegge for turaktiviteter i nærmiljøet.

Faukstad Aktivitetslag

Faukstad Aktivitetslag