Lag og foreninger i Heidal

Øien Øvre

Velkommen til gamle tømmerhus, torvtak, steinmurer, og tunet fullt av dyr og folk. Åpent hver dag fra kl. 11.00 til 17.00 i perioden 17. juni til 1. september.

Adressefelt

Telefonnummer

Epost

Nettside

Øien Øvre

Velkommen til gamle tømmerhus, torvtak, steinmurer, og tunet fullt av dyr og folk. Åpent hver dag fra kl. 11.00 til 17.00 i perioden 17. juni til 1. september.

Adressefelt

Telefonnummer

Epost

Nettside

Øien Øvre

Velkommen til gamle tømmerhus, torvtak, steinmurer, og tunet fullt av dyr og folk. Åpent hver dag fra kl. 11.00 til 17.00 i perioden 17. juni til 1. september.

Adressefelt

Telefonnummer

Epost

Nettside