fotturer

Kvernsteinberget til Vardhøe

Kvernsteinberget har 5 steinbrudd, hvor det ble hogget ut kvernsteiner til maling av korn. Steinbruddene er trolig fra middelalderen – 1300–1400 tallet.
Her finnes tufter etter hus og to store hauger av vrakstein. Det er flere påbegynte runde kvernsteiner som står fast i fjellveggen. På bakken kan man se sprukket kvernstein. Produksjon av kvernstein ble avsluttet sent på 1800- tallet.

Turbeskrivelser

Kvernsteinberget

2 km, 45 min. Lett. Bratt oppstigning.

Vardhøe 1165 moh

4 km, 1,5 t. Lett. Bratt oppstigning

Merket sti starter ved Sjolivegen/Fosshaugen. Stien følger traktorveg opp gjennom skogen frem til en bekk som må krysses. Bekken kan være stor og vanskelig å krysse om våren. Deretter merket sti opp til ny traktor- veg som går frem til Kvernsteinberget.
Fra Kvernsteinberget går det merket sti videre til Vardhøe, ca. 2 km. Stien til Vardhøe som har flere høye varder, går i åpent fjellterreng. Flott utsikt til fjellområder i Heidal og Rondane. Fra Vardhøe er det mulig å gå videre i et stort merket stinett til bl.a. Steinhøe, Storhøe, Kvernbru og Stålane.

Heidal Rundhaugen

Veibeskrivelse:Følg Fv 440 (Sjolivegen) Start ved tavle ved Fosshaugen.

Allemannsretten/skikk og bruk:

  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
  • Vis hensyn til utmarksnæringene.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

  • All ferdsel på egen risiko
  • Ved ulykker ring 112 eller 113