fotturer

Kvernbru og Stålane

Kvernbru

Det er vanskelig å tidfeste når de første sætrene ble tatt i bruk, men det var helt sikkert sæterdrift her fra 1600-tal- let. Fram til første halvdel av 1960-tallet, var det drift på de fleste sætrene på Kvernbru. ”Kveinnbrue” har mange spor etter menneskelig aktivitet langt tilbake i tid. Det er rester etter gamle dyregraver både i nærheten av sætrene og lengre innover i fjellet. Det tyder på at området var viktig for matauk også lenge før sætrene ble bygget. Mange plasser rundt Kvernbru kan vi finne planta fjellkvann, eller ”kveinne” på dialekt. Kvann er rik på c-vitamin, og før dyrking av frukt og grønnsaker ble vanlig var kvann en veldig viktig næringsplante. Kvernbru ligger oppe i fjellbrynet som på dialekt heter ”bron”. Navnet er altså sammensatt av dialektorda” Kveinne” og” Bron” til Kveinnbron som trolig var det opprinnelige navnet.

Stålane

De første sætrene ble bygget her om lag år 1700. Den gangen var navnet Sundtjern brukt, etter Sundtjernvannene. Nordre Sundtjern er fortsatt regnet som et godt fiskevann. Navnet Stålane har samme opprinnelse som støl eller stul, som er betegnelsen på sæter eller sætergrend. De fleste sætrene var ikke i drift etter 1970, men to av sætrene var brukt til sæterdrift fram til godt ut på 2000-tallet

Turbeskrivelser

Mukampen 1745 moh

Heidals høyeste fjelltopp kan nås fra tre ulike utgangspunkt

Øvre sætrene på Kvernbru: 9 km. 3 t. Middels
Kvernbrusflye: 8 km. 2 t 45 min. Middels

Stiene møtes før de går over Fiskeløysa. Kan ha noen våte partier før oppstigning til Mukampen.

Risbrotet ved foten av Veslemukampen:
6,5 km. 2,5 t. Middels

Du kan følge merking rett mot Mukampen eller velge å følge merking mot Veslemukampen for så å følge fjellryggen til stiene møtes ved foten av Mukampen. Følg merking til toppen

Rundtur Vardhøe (1151 moh), Storhøe (1349 moh), Steinhøe (1337 moh)

12,5 km. 3,5 t. Middels

Bratt opp-/nedstigning ved Vardhøe, rundturen byr på flotte utkikkspunkt mot både Rondane og Jotunheimen.

Kvernbru til Vardhøe

2 km. 30 min. Lett

Bratt opp-/nedstigning, flott utsikt mot Rondane.

Kvernbru til Storhøe gjennom Vesleroe

5,5 km. 1,5 t. Lett

Enkelte våte partier i Vesleroe.

Høgste flye til Storhøe over Steinhøe

4,5 km. 1,5 t. Lett

Høgste flye til Steinhøe 1337 moh

1,5 km. 30 min. Lett

Stålane til Vardhøe 1151 moh

5 km. 1,5 t. Lett

Start ved tavla

Stålane til Storhøe 1349 moh

4 km. 1,5 t. Lett

Start ved tavla

Stålane til Stålhøe 1234 moh

1 km. 0,5 t. Lett

Bratt oppstigning.

Kart Kvernbru og Stålane

Veibeskrivelse Kvernbru:Ta av Rv 257, over Harlaug bru. Følg Rv 440, ta til høyre i krysset. Følg etterhvert skilting mot Kvernbru. (Bomvei)

Veibeskrivelse Stålane: Ta av Rv 257, over Harlaug bru. Følg Rv 440, ta til høyre i krysset. Følg etterhvert skilting mot Kvernbru, fortsett over Kvernbru til Stålane (Bomvei) Eller følg Rv 440 (Sjolivegen) Ta av ved skilt til Stålane. (Bomvei)

Allemannsretten/skikk og bruk:

  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
  • Vis hensyn til utmarksnæringene.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

  • All ferdsel på egen risiko
  • Ved ulykker ring 112 eller 113