Hundekjøring

Har du lyst til å prøve deg som hundekjører?

Sjodalen Hyttetun Og Camping samt Jotunheimen Huskylodge tilbyr hundekjøring gjennom hele vinteren så lenge snøforholdene tilsier det. Her kan du ta med familie , venner, firmaet eller bare deg sjøl og oppleve hvordan det er å kjøre hundespann og se og føle hundenes iver og trekk-kraft. Du kan velge om du vil kjøre egen slede, eller du kan dele slede med en annen person og bytte på å kjøre. Du kan velge turer fra den helt korte turen og til lange turer med overnatting. Mere info fås hos den enkelte tilbyder. På Sjodalen Hyttetun og Camping tilbys også kjøring på sommer og høst med solide stødige vogner når temperaturen tillater
dette. Opplæring og instruksjon gis foran alle turer.

Aktuelle nettsider å besøke: