fotturer

Høgsætrin og Mugsætrin

Høgsætrin er antakelig ett av de eldste sæterområdene
i Heidal.

På Kviknegråhø ligger det et relativt godt bevart fangstanlegg for rein, fallgraver med steinmurte kammer og en steinmur med bågåstelle. I Geitfjellet fant man emner til Geitfjell-bryne. Denne bryn-steinen hadde ord på seg for å være spesielt god, og ble brukt både lokalt og utenbygds. Gamle Mugsætervegen var i bruk fra 1700-tallet for å gå med buskapen fra Nedre Heidal til Mugsætrin på andre siden av Mukampen. Det ble bygget ny veg i 1908-1909, et stort prosjekt på den tiden. Mugsætrin ble etablert rundt 1700. En del av de større gårdene i bygda flyttet sætrene sine hit, antakelig på grunn av mangel på beite. Sætergrenda ligger like under Mukampen på ca. 1000 moh og har nydelig utsikt bl.a mot Skåbu.

Turbeskrivelser

Kviknegråhøe 1403 moh

5,2 km, 2 t. Middels

Går i delvis bratt terreng fra Høgsætrin. Tydelig sti/veg fra Bergdølmoseter, sør for Geitfjellet.

Geitfjellet rundt

Rundtur: 11,6 km. 3 t. Lett

Samme start som Kviknegråhøe. Ta til høyre og gå stien på baksida av Geitfjellet til Torø og fram over Gamle Mugsætervegen.

Heidalsgråhøe 1220 moh

2,5 km. 1 t. Lett

Start helt sør ved Øiensætre, følg tydelig sti langs gjerdet. Ta til høyre etter kryssing av bekk og følg stien opp lia til Vardhaugen. Herfra er det lett terreng til toppen. Utsikt over Nedre Heidal, Tungdalen, Gauklidalen, Kulidalen og sørover til Kvam.

Gamle Mugsætervegen

11,7 km. 3,5 t. Lett

Vegen går fra de nordre sætrene på Høgsætrin, over Snauskallen og Berdøla, forbi Steinkjørkja over Mughalsen og ned til de nordre sætrene i Mugsætrin. Flott tur også på sykkel.
Fra Gamle Mugsætervegen, kan en ta av og gå opp mot Mukampen. Det går råk til Mukampen fra Mughalsen.

Mukampen 1745 moh fra Høgsætrin

10 km. 3,5 t. Middels

Kvernbru fra Høgsætrin

11,5 km. 3,5 t. Lett

Stålane/ Risbrotet fra Høgsætrin

10,5 km. 3 t. Lett

Mukampen fra Mugsætrin

7,5 km. 3 t. Middels

Kvernbru fra Mugsætrin

9,5 km. 3 t. Lett

Stålane/Risbrotet fra Mugsætrin

8,5 km. 3 t. Lett
Heidal Rundhaugen

Veibeskrivelse Høgsætrin: Kjør over Faukstad bru i Nedre Heidal, skilt til Vestsida. Ta til høyre og følg etter hvert skilting til Høgsætrin/Fjellridning. (Bomvei)

Veibeskrivelse Mugsætrin: Kjør mot Murudalen. Enten Fv 440 (Sjolivegen) og deretter til venstre på Fv 442 (Mu- rudalsvegen) eller kjøre Rv 257 gjennom Heidal sentrum til Leirflata, deretter ta til venstre mot Fv 442. Følg Fv 442, deretter grusvei til den slutter. Ta til venstre i det siste krysset (Bomvei).

Allemannsretten/skikk og bruk:

  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
  • Vis hensyn til utmarksnæringene.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

  • All ferdsel på egen risiko
  • Ved ulykker ring 112 eller 113