Fredet bebyggelse i Heidal

I Heidal finner du Norges største tetthet av fredede hus og gårdstun, og mange er fortsatt bebodde.

Heidal har en imponerende mengde fredet bebyggelse, og hele 60 % av husene i bygda er fra før 1900. Langs solsida oppover dalen ligger de gamle storgårdene på rekke og rad, og mange beskriver en følelse av  å komme inn i et eventyr av Asbjørnsen og Moe når de kommer oppover dalen for første gang. Mye av bebyggelsen er fredet, og ansvarsfulle eiere, i samarbeid med riksantikvaren og lokale håndverkere  sørger for at bebyggelsen ivaretas på best mulig måte.

Det er mulig å  besøke og overnatte på flere av disse eventyrlige gårdene: