Fotturer i Heidal

Naturen i og rundt Heidal innbyr til mange gode turmuligheter.

Turbeskrivelsene som ligger her er henta fra turguiden som er er utgitt av Heidal idrettslag.

Turguiden er en del av Turskiltprosjektet i Heidal, i regi av Heidal Idrettslag. Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter.

Espesætrin

Rundhaugen

Kvernbu og Stålane

Kvernsteinberget til Vardhøe

Høgsætrin og Mugsætrin

Rudihøe

Ranglarkampen

Heidal IL har også fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, grunneierlagene på Stålane og Kvernbru, kulturmidler fra Sel kommune, samt fra GD-fondet.

Arbeidsgruppa i Turskiltprosjektet i Heidal har bestått av vel 12 personer. I tillegg har dugnadsvilige heidøler lagt ned en enorm innsats for å planlegge, informere, rydde, merke, skilte og sette opp tavler.

En stor takk også til velvillige grunneiere.

Turene som er skiltet er spredt rundt omkring i hele bygda. De er varierte turer, både i lengde og vanskelighetsgrad.

Facebook: www.facebook.com/turskiltprosjektetiheidal
Heidal IL: www.heidalil.no

Vi håper du får glede av turguiden, og de mange flotte turområdene i Heidal.

God tur!

Allemannsretten/skikk og bruk:

  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
  • Vis hensyn til utmarksnæringene.
  • Ikke forstyrr dyr og fugler.
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
  • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

  • All ferdsel på egen risiko
  • Ved ulykker ring 112 eller 113