fotturer

Espesætrin

Området rundt Espesætrin byr på flotte utsiktsturer som Slåberget og Søre Svartkampen, og frodig skogsterreng som ved Øykjeholet. Navnet Øykjeholet forteller om et hull eller fordypning i terrenget. Sagnet forteller at gamle hester ble sluppet her og gikk til de døde en naturlig død. Landskapet er svært frodig og særegent med gammel barskog.

Turmuligheter på Espesætrin

Slåberget 992 moh

4 km, 1 t. Lett

Start fra parkeringsplassen på toppen av Espesætrin, og følg stien inn på fjellet. Her kommer du til et kryss hvor det er skiltet til høyre mot Slåberget. Følg deretter stikkene som er merket med rødt. Fantastisk utsikt fra Slåberget utover dalen.

Øykjeholet fra Espesætrin

2 km. 1 t. Middels. Enkelte vanskelige partier

Start fra Høgberget, på veien opp mot Espesætrin. Merket sti i skogsterreng. Luftige partier underveis. Bratt nedstigning med delvis klatring ned til selve Øykjeholet.

Øykjeholet fra Rv 257

2 km. 1,45 t. Middels. Enkelte vanskelige partier

Starter ved Rv. 257, ved Kleiven i Nedre Heidal. Følg skilting til Grothe. Bratt nedstigning med delvis klatring ned til selve Øykjeholet.

Grothe fra Rv 257

1 km. 30 min. Lett

Bratt oppstigning. Starter ved Rv. 257, ved Kleiven i Nedre Heidal. Grothe er et bruk uten veg som var bebodd fram til slutten av 1970-årene.

Søre Svartkampen 1366 moh

5 km. 1,5 time. Middels

Start fra parkeringsplassen på toppen av Espesætrin, og følg stien inn på fjellet. Her kommer du til et kryss hvor det er skiltet til venstre mot Svartkampen, som er det høyeste punktet mellom Heidal og Ottadalen. Følg deretter stikkene som er merket med rødt. Flott utsikt til Rondane og Jotunheimen. Mulig å gå videre til Ranglarkampen/Martnasråket/ Veslesætre.

Grothe fra Espesætrin

1 km. 30 min. Lett

Start ved tavla på Espesætrin.

Søre Svartkampen fra Øverbygsdvegen

3,5 km. 1 t. Middels

Start fra øverbygdsvegen rett sør for Sjugursetra. Vei med bom. Gå veien opp til Sveasetra. Derfra råk fram til toppen. Mulig å gå videre til Ranglarkampen/-Martnasråket/Veslesætre eller Espesætrin.

Veibeskrivelse: Ta av Rv 257 i Nedre Heidal der det er skiltet til Øverbygdsvegen.
Ta av ved skilt til Espesætrin (Bomvei).

Allemannsretten/skikk og bruk:

 • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
 • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
 • Vis hensyn til utmarksnæringene.
 • Ikke forstyrr dyr og fugler.
 • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
 • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

 • All ferdsel på egen risiko
 • Ved ulykker ring 112 eller 113

Allemannsretten/skikk og bruk:

 • Du kan ferdes fritt i utmark til fots.
 • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv.
 • Vis hensyn til utmarksnæringene.
 • Ikke forstyrr dyr og fugler.
 • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt.
 • Lukk igjen grinda etter deg.

Vær oppmerksom på:

 • All ferdsel på egen risiko
 • Ved ulykker ring 112 eller 113