Jakt og fiske i Heidal

Det er flere muligheter for fiske i Heidal.

Alt fra store fjellvann til bekker og elver.
Kortsalg for de forskjellige vann og elver finnes på Leirbu Handel, YX Heidal og på Kiwi.
Det selges kort for innenbygds og utenbygds.

Fiske er åpent:

  • Bjølstadvannet 1. juni – 10 september.
  • Muruvannet, Mæringsdalsvannet, Muru elv, Øvre og Nedre Sundtjern.
  • Refjellet (kun stangfiske)

Fiske er åpent fra 10. juni–31. august. 

Det selges følgende kort:

  • Sesongkort stang/oter/garn
  • Sesongkort stang og oter
  • Sesongkort stang
  • Døgnkort stang

Gratis fiske i Sjoa elv innenfor Heidals grenser. For fiske i Sjodalen i Vågå er det egne kort.

Sjoavassdraget: Fiske her er best fra midten av juni til ut i september. Har elva den kjente grå- farga «veolet» er fangsten sikret med meitemark. Fiskestørrelsen varierer fra liten ørret nede i Heidal til større og finere fisk oppgjennom Sjodalen. Ved Gjende kan fiske enkelte ganger være godt, men kunnskap og fiskelykke trengs her som ellers i bygdas vassdrag.

Skitt fiske!

Jakt i Heidal

I Heidal og nærområdene er det stolte jakttradisjoner. Det jaktes elg, hjort og småvilt av alle slag.
Jaktkort for småvilt kan kjøpes på inatur.no