Elvepadling i Heidal og Sjoa

Heidal er kjent som en av verdens beste destinasjoner for elvepadling.
Gjennom dalen renner elva Sjoa, med strekninger som passer alle nivåer, og som fungerer på alle vannstander hele sesongen.I tillegg finnes det innenfor en radius på 100 km veldig mange elvestrekninger i verdensklasse.