Bli medlem

Som medlem av Heidal Næringsforum bidrar du til å fremme bygda.

1 + 3 =

Medlemspriser

Bedrifter med 1 ansatt kr 1.950,-
Bedrifter opp til 4 ansatte kr 3.300,-
Bedrifter fra 4 til 10 ansatte kr 5.950,-
Bedrifter fra 11 til 20 ansatte kr 8.500,-
Bedrifter fra 20-50 ansatte kr 11.300,-
Bedrifter over 50 ansatte kr 22.250,-
Kommune kr 39.000,-

Ungdoms- eller studentbedrifter kr. 310,-
Personlig medlemskap kr. 310,-
Frivillige lag/foreninger kr. 1.950,-
Interesseorganisasjoner kr. 3.300,-

Det gis 50% rabatt første år for enkeltmannsforetak og gründere.

KTO : 4440 11 16459

Medlemskapet faktureres en gang i året, og forlenges automatisk. Ved oppsigelse ber vi om skriftlig beskjed. Utmeldingen har først virkning fra året etter utmeldelsen.