El-Sikkerhet Midt-Norge As

El-sikkerhet Midt Norge avd. Gudbrandsdal utfører uavhengig tredjeparts elkontroll og termografering i alle typer elektriske installasjoner i Gudbrandsdalen: bolig/fritidseiendom, næringsbygg og landbrukseiendommer.
Vi gjennomfører elkontroll og termografering sertifsert ihht NEK:405 1, 2, 3 og tillegg B Landbruk.
Ved bruk av våre kontrollsystemer og termografering med varmesøkende kamera avdekkes det elektriske feil som kan forårsake brann og andre skader.

El-Sikkerhet Midt-Norge As

Heidalsvegen 2610

+4790286546

El-Sikkerhet Midt-Norge As

Heidalsvegen 2610

+4790286546