Barnehage og skole i Heidal

Heidal barnehage

Heidal barnehage var bygd i 2001 og ligger sentralt til i Heidal like ved Heidal skule, Haidalshallen og Heidal idrettsplass. Vi har flotte uteområder for både sommer- og vinteraktiviteter.

Barnehagen er godkjent for 48 plasser for barn i alderen 0-6 år. Vi deler barnegruppen inn i tre grupper store deler av dagen for å kunne gi hver enkelt aldersgruppe best mulig kvalitet i opplegget.

Heidal barnehage skal være en god plass å være, her skal det være tilstedeværende voksne som gir trygghet, omsorg, lite stress og mye lek der barna skal få medvirkning. Det skal også være god tilrettelegging for læring.

Heidal skule

Heidal skule skal vera ein trygg og framtidsretta læringsarena for alle. Skulen skal gje elevane god allmennkunnskap på vegen inn i framtida. «Lærande, utviklande, motiverande og trygt». «Vi skal samhandle, skape entusiasme og likeverd».

Heidal skule er ein 1.–10. skule med 118 elevar og 28 tilsette skuleåret 2020–21. 

Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule. Det er 79 elevar på barnesteget og 39 elevar på ungdomssteget. Skuledagen byrjar kl 08.15 og sluttar 13.55. Gjeld alle klasser.

SFO er ope frå 07.00–08.00 og 14.00–16.30.

Sjur Arne Lindby er rektor ved skulen.

Skulebygget var ferdig totalrenovert i 2008.

Skulen bruker læringsplattforma It’s Learning.

Heidal skule er ein MOT-skule.