• images/slider/1.jpg
  • images/slider/2.jpg
  • images/slider/3.jpg

Fantasihuset Banken

Velkommen til Fantasihuset Banken!

Her finn du spesielle gaver både til deg sjøl og andre du er glad i – og du får ei unik oppleving på kjøpet.
Den gamle bankfilialen i Heidal er nå gjort om til Fantasihus med verkstad/atelier og butikk.

Om sommaren (skuleferien) er det ope måndag – fredag (laurdag) 10-16 (14). Om vinteren er det stengt på tysdagar. Utanom desse tidene kan det gjerast avtale for grupper.

Les meir

Her held også firmaet Konglomeratet DA til


Les meir